Brukerbetingelser (terms of use, TOU) metreno.com

V.1.2

Takk for at du bruker Metreno og Metreno sine partnere sine produkter og tjenester.

Disse brukerbetingelsene inneholder betingelsene som Metreno AS (org.nr. 912416585NO) og partnere (spesifisert per produkt) leverer sine tjenester under.

Avhengig av hvilke tjenester (moduler, produkter) du bruker, kan tilleggsbetingelser og policyer være aktuelle (regler, retningslinjer med mer.)

Disse tilleggsbetingelsene blir en del av avtalen hvis du bruker noen av disse. Hvis du bruker et produkt med sertifiseringskrav eller krav til bruk, vil de gjelde. Ved spørsmål, kontakt leverandør av produktet i Metreno.

Du aksepterer disse betingelsene ved å klikke en knapp som viser din enighet med betingelsene eller ved å bruke tjenestene og produktene på metreno.com

Hvis du bruker tjenestene og produktene på vegne av en bedrift, aksepterer du disse betingelsene på vegne av bedriften.

Hver enkelt bruker vil i tillegg måtte akseptere disse betingelsene for å kunne bruke produktene og tjenestene.

For mer informasjon om personvern og ”cookies”, se https://metreno.com/privacy
For mer informasjon om sikkerhet, se https://metreno.com/security
For mer informasjon om betingelser ved kjøp av produkter i Metreno, se https://metreno.com/webshopterms

For tekniske spørsmål vedrørende metreno.com og spørsmål om betingelser, kontakt Metreno support på epost support@metreno.com

For spørsmål som vedrører innholdet/produktet, kontakt den spesifikke partneren.

1. Personlig bruker

Din bruker (brukernavn/passord på metreno.com) er personlig og skal ikke deles med andre. En person skal ha kun en brukerkonto på metreno.com. Brukeren kan få tilgang til flere organisasjoner.

Brukeren må være tilknyttet en personlig og unik epostadresse.

Ved behov for å endre epostadresse må Metreno Support kontaktes.

Hvis du har mistanke om uautorisert tilgang til kontoen din må du kontakte Metreno Support umiddelbart.

All bruk av metreno.com og partneres produkter forutsetter at etiske retningslinjer for de følges. Hver bruker er ansvarlig for at lover og regler i det landet de juridisk jobber i følges.
 

2. Ansvar og eierskap til programvaren metreno.com

Metreno AS er ansvarlig for det tekniske systemet på metreno.com. Innholdet (spørreskjema/evaluering og rapportinnhold) er det Metreno sine partnere (innholdsleverandører) som er ansvarlig for.

3. Ansvar og eierskap til innhold i produktet

Metreno sine partnere eier innholdet i produktet. Innholdet kan på ingen måte kopieres, publiseres, selges, markedsføres, distribueres, lånes, leases, leie seller viderelisensieres uten skriftlig samtykke fra innholdsleverandøren.

4. Eierskap og tilgang til data

Den som besvarer et spørreskjema eller evaluering eier sine egne data, og kan ved å kontakte deg be om å få det slettet


Som bruker kan du, så lenge den som besvarer spørreskjemaet tillater det, bruke dataene som er samlet inn på din bruker.

Du har tilgang på dine data så lenge du eller bedriften har gyldig tilgang til produktet dataene tilhører. For å få tilgang til data ved utløpt tilgang, må ny tilgang bestilles.


Metreno sine partnere på innhold kan så lenge den som besvarer et spørreskjema eller evaluering tillater det, bruke dataene til normeringer og analyser/forbedringer av innholdet. Dataene vil da brukes anonymt.

All bruk av data forutsetter at etiske retningslinjer for produktet anvendes. Du kan på ingen måte omgå eller forsøke omgå begrensninger på produktene og tjenestene i metreno.com.

5. Sletting av data

Du er selv ansvarlig for å slette data i prosjekter som ikke lenger er aktuelle ihht. personlovgivingen for det landet du juridisk jobber i. Ved sletting kan ikke dataene tilbakeføres.

Hvis kontoen til bedriften eller brukeren har vært inaktiv i 12 måneder, forbeholder Metreno seg retten til å slette alt innhold tilknyttet den. Vi vil forsøke å kontakte deg før dette skjer.
 

6. Backup

Metreno tar daglig minimum 2 backup som beholdes i 60 dager. Backup brukes i tilfelle feil ved maskinvaren metreno.com bruker.


I den grad som tillates under gjeldende lov, er ikke Metreno ansvarlig for feil i brukeren sine data ved lagring, tap av data eller ødelagte data.

 

7. Distribusjon av invitasjoner/eposter/SMS

Du er ansvarlig for å legge ved kontaktinformasjon i eposter og kommunikasjon som går ut fra metreno.com til respondenter slik at de kan kontakte deg ved spørsmål.
metreno.com må på ingen måte brukes til å distribuere reklame eller sende virus, og ikke-relevant innhold for produktene.

8. Metreno sin tilgang til dine data

I noen tilfeller kan det være nødvendig for Metreno å gå inn på enkeltbrukeres konto for å utføre support eller sikre at betingelsene overholdes. Dette er det kun en begrenset antall superadministratorer i Metreno som har tilgang til. På forespørsel kan listen med personer som har disse rettighetene gis ut.

Slike innlogginger på vegne av brukere skal begrenses i så stor grad som mulig, og avklares med brukeren det gjelder før det utføres.
 

Metreno kan endre, hindre tilgang til, slette eller skjule innhold som bryter med loven i det landet brukeren juridisk jobber under.

Metreno har allikevel ingen forpliktelser til å overvåke eller vurdere noe innhold som er lagt inn i tjenesten og produktet.

9. 3. Partstjenester

metreno.com kan inneholde lenker til tjenester på internett som er administrert av 3.part. Metreno har ikke vurdert noen av de nettsidene og er ikke ansvarlige for de eller noe av innholdet på sidene. Merkevarer som er vist i forbindelse med disse tjenestene eies av de respektive eierne.

Metreno.com bruker 3. Parts programvare for noe funksjonalitet i programvaren. All kommunikasjon med disse 3.parts programvarene sendes kryptert over internett.

10. Rettigheter til programvaren (metreno.com)

Metreno AS innehar alle intellektuelle rettigheter til programvaren

11. Landsspesifikke krav

Det er brukeren og organisasjonen som er ansvarlig for å overholde alle regler og lover som gjelder i landet de jobber juridisk .
 

Du kan kun bruke metreno.com hvis du ikke er begrenset av noen lov fra det. Hvis du er i et land som er under embargo fra Norge eller EU tillates du ikke å bruke eller kjøpe tjenester eller produkter fra metreno.com.

Vi erkjenner at det under noen lovgivinger er noen rettigheter som kan overstyre noen punkter som er gitt i disse betingelsene. Om dette er tilfelle, vil de andre betingelsene fortsatt gjelde.

12. Støtte for nettlesere

Metreno.com er tilgjengelig via en nettleser (browser) på internett. Listen over nettlesere som vi aktivt støtter er tilgjengelig på https://metreno.com/browsers

Selv om vi ikke aktivt støtter og utvikler teknologi for at det skal fungere på en nettleser, kan det fungere godt. Men hastighet og noen funksjoner kan være utilgjengelige.

13. Misbruk

Ved misbruk av kontoen eller brudd på betingelsene for bruk av metreno.com kan brukerkontoen sperres eller slettes.

Hvis du mistenker misbruk av tjenesten eller produktene i metreno.com, kontakt Metreno Support.
 

14. Endringer på webplattform eller produktene

Metreno utfører jevnlig oppdateringer av systemet for å forbedre ytelse, legge til eller ta bort funksjonalitet eller øke sikkerheten.

Produktene og innholdet kan også endres for å gi en bedre tjeneste til brukerene.
 

I så stor grad som mulig vil disse oppdateringene gjøres på kveld/natt for å unngå brudd på tjenesten. Men hvis det er nødvendig vil Metreno tillate seg å gjøre oppdatering på dagtid. En plakat vil da vises til brukeren om at systemoppdatering foregår.

Ved feil på metreno.com, må du så raskt som mulig varsle support@metreno.com med beskrivelse av hva mangelen består av.

15. Endring i brukervilkår
Metreno kan endre disse betingelsene av ulike grunner, som å reflektere endringer i lover eller oppdateringer i metreno.com.

Endringer vil ikke bli anvendt før tidligst dagen de annonseres.

For at noen av endringene skal være gyldige, kan det være at vi må få aksept fra brukeren eller gi god nok beskjed om de.

Hvis ikke brukeren godtar endringene, kan ikke tjenestene og produktene på metreno.com lengre brukes.

16. Oppetid på metreno.com

Det er i Metreno sin interesse å gi deg en så god opplevelse ved å bruke produktene og tjenestene som mulig.

Tilgjengelighet måles i form av oppetid der oppetiden er definert som den perioden metreno.com er tilgjengelig via Internett. Definisjon av oppetid omfatter ikke planlagt og varslet driftsstopp, eller forhold som ligger utenfor leverandørens kontroll, som for eksempel naturkatastrofer, sabotasje, streik, svikt i offentlig strømforsyning, telekommunikasjonsnett eller andre tredjepartsytelser som leverandøren ikke har kontroll over.

Det gis tilgjengelighetsgaranti på 99 % per dag. Ved manglende tilgjengelighet som dekkes av tilgjengelighetsgarantien kan du/ din bedrift kreve en forholdsmessig refusjon for måneden(e) hvor oppetid har vært mindre enn 99 %. Kravet må sendes skriftlig til support@metreno.com, og vil vurderes av Metreno AS i samarbeid med innholdsleverandør.