Sikkerhetserklæring

Tusenvis av brukere har betrodd Metreno med sine spørreundersøkelsesdata, og brukernes sikkerhet og personvern er vår aller høyeste prioritet. Vi bestreber oss på å sikre at brukernes data oppbevares på en forsvarlig måte, og at vi bare samler inn de personopplysningene som er nødvendig for å tilby våre tjenester til brukere på en effektiv måte.

Metreno bruker noen av de mest avanserte teknologiene for Internett-sikkerhet som er kommersielt tilgjengelige i dag. Hensikten med denne sikkerhetserklæringen er åpenhet rundt vår sikkerhetsinfrastruktur og -praksis, slik at du kan være trygg på at dataene dine ivaretas på best mulig måte.