Vi respekterer dine krav til personvern

Metreno.com (WIE) er et system for innsamling av data og rapportering basert på dette. Karriereverktøy AS er eier av produktet og anvarlig for informasjonssikring. Vi setter en høy standard for sikkerhet, anonymitet og konfidensialitet av informasjon, også på våre nettsider. Du kan lese mer om personvern på siden https://hjelp.karriereverktoy.no/Kunnskapsbase/databehandleravtale/

Hvis du har spørsmål angående vår personvern-policy, vennligst send en e-post til daglig leder i Karriereverktøy AS, Arne Svendsrud (arne.svendsrud@karriereverktoy.no)