Vi respekterer dine krav til personvern

Metreno er et system for innsamling av data og rapportering basert på dette. Metreno AS er eier av produktet og anvarlig for informasjonssikring. Vi setter en høy standard for sikkerhet, anonymitet og konfidensialitet av informasjon, også på våre nettsider. Vår nettside-policy er:

Epost-adresser betraktes som konfidensiell informasjon. De vil ikke bli solgt eller distribuert til andre, og vi sender ikke ut reklame eller spam. Hvis du legger igjen din epost-adresse på Metreno sine nettsider, kommer du kun til å få e-post direkte relatert til det du viste interesse for (f.eks. rapport om en hendelse).

Nettleser-informasjon (browser information) blir noen ganger brukt for å sikre kvaliteten på våre tjenester. Denne informasjonen er ikke lagret sammen med IP-adresser eller andre identifiserende data.

Lenker på Metreno sine nettsider kan sende deg videre til nettsteder som er utenfor Metreno AS sin kontroll. Vi gjør oppmerksom på at disse nettstedene kan operere med andre regler for personvern på nett enn de som er oppgitt her.

Data som du fyller ut i ulike skjemaer blir behandlet etter personopplysningsloven og vil ikke benyttes til andre formål enn de du ønsket. Denne informasjonen vil ikke bli solgt eller distribuert videre.

Logger med mistenkelig aktivitet og aksessinformasjon kan bli lagret for sikkerhetsformål. Bevis på angrep og annen ondsinnet aktivitet vil om nødvendig bli utlevert til rettsapparatet for etterforskning.

Hvis du har spørsmål angående vår personvern-policy, vennligst send en e-post til daglig leder i Metreno AS, Frode J. Laugen (frode@metreno.com)